Zamów

1. Wybierz towar w dziale Produkty
2. Złóż zamówienie wypełniając formularz
3. Dolicz koszta wybranej formy przesyłki

Nasza polityka jakości

Depositphotos_21637499_sWszystkie informacje o usterkach są przekazywane do działu technicznego producenta, który na ich podstawie dokonuje odpowiednich modyfikacji.

Funkcjonowanie magnetyzerów AquaPol

1. Magnetyzer elektroniczny AquaPol 60 – 200 ze względu na swoje działanie występuje również pod nazwą.:

  • Odkamieniacz urządzeń grzewczych
  • Odrdzewiacz inst. hydraulicznej
  • Odwapniacz wody użytkowej
  • Odwapniacz wody technologicznej
  • Odwapniacz wody w basenach kąpielowych

Tak funkcjonują Magnetyzery AquaPol

Niemal wszędzie posiadamy mniej lub bardziej „twardą wodę”.

Twardość wody – jest to cecha wody, będąca funkcją stężenia soli wapnia, magnezu i innych metali, które są zdolne do tworzenia soli na wyższym, niż pierwszy stopniu utleniania. Twardość ogólna wody, odpowiada całkowitej zawartości jonów wapnia CaCO3 i magnezu oraz innych metali. Poniżej podajemy ogólnie przyjęte wskaźniki twardości wody do picia, wg norm polskich 60-500 mg CaCO3/dm3:

-bardzo miękka to <75 mg CaCO3/dm3

-miękka 75-150 mg CaCO3/dm3

-średnio twarda 150-300 mg CaCO3/dm3

-twarda 300-500 mg CaCO3/dm3

-bardzo twarda >500 mg CaCO3/dm3

Kiedy AquaPol  pracuje, a bieguny są zamontowane na rurze wodociągowej, wytwarza między biegunami bardzo wysokie częstotliwości i bardzo silne pole elektrostatyczne, którego oddziaływanie można zobaczyć na rysunku. Poprzez wsuwający się magnez wyobraźmy sobie przepływającą wodę, niosącą ładunek elektrostatyczny, poprzez znajdujące się w niej jony, a zatem zdolności „galwaniczne”, powodujące osadzanie się kamienia.

  • wsuwanie i wysuwanie magnesu (ruch magnesu względem zwojnicy)

rys1

Rys.1.

To silne pole elektrostatyczne pozbawia jony ładunków elektrycznych na okres 2-3 dni, w którym to okresie woda dawno opuści nasz wodociąg, czy też nasz organizm. Patrz, co dzieje się z jonami wapnia i magnezu podczas przepływu przez „magnetyzer”. Podczas tego procesu powstaje dwutlenek węgla CO2, który w naturze  występuje w stanie wolnym w atmosferze i związanym w różnych związkach chemicznych. Uwolniony w ten sposób dwutlenek węgla atakuje złogi kamienia w naszej instalacji, powodując jego rozpuszczanie, a nawet odrywanie się całymi kawałkami. Trwa to intensywnie przez około 2-3 miesięcy. Należy wtedy oczyścić z kawałków oderwanego kamienia filtry /np. w pralce, zmywarce, przepłukać perlatory w kranach itp. Dobrze wiedzieć, że kamień osadza się również na wszelkiego rodzaju uszczelkach gumowych, deformując je. Dlatego może nastąpić konieczność wymiany uszczelek w pompach. Podczas tego okresu można w wodzie zauważyć drobne perełki CO2, stwarzające wrażenie zburzonej wody. Nie ma to wpływu na smak, ani na skład chemiczny wody, lecz jest oznaką prawidłowego funkcjonowania naszego urządzenia.

Instalując magnetyzer unikasz drogich reperacji wszelkich urządzeń, mających do czynienia z wodą.

Najbardziej narażone są urządzenia podgrzewające wodę, takie jak czajniki, pralki, piecyki grzewcze, zmywarki do naczyń, wymienniki ciepła, pompy cyrkulacyjne, instalacje centralnego ogrzewania, boilery, akumulatory ciepłej wody  itp.

CO2 – Dwulenek węgla – widoczny w postaci bąbelków

CaCO – Węglan wapnia– niewidoczne rozpuszczone sole wapnia.

Ca(HCO3)2 – Kamień kotłowy– widoczna postać kamienia osadzonego.

rys2

Rys.2

W gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle do walki z kamieniem kotłowym używane są bardzo silne środki chemiczne, szkodliwe dla zdrowia i dla naturalnego środowiska człowieka. Często występują pod ukrytą nazwą „kret”, środek do likwidacji zatorów w kanalizacji itp. Są to bardzo żrące środki chemiczne zwane sodą kaustyczną, lecz w chemii określane jako węglany wapnia i magnezu. Stosowanie ich ma niszczące działanie dla natury i otaczającej nas przyrody. Wiele krajów, o dużej świadomości ekologicznej, np. Szwecja, ogranicza stosowanie tych środków ze względu na niszczące oddziaływanie na florę, faunę, zasoby wody pitnej i akwenów rekreacyjnych.

Woda bieżąca, dzięki stałemu oddziaływaniu AquaPol , pozbawiana jest właściwości „galwanicznych”, powodujących osadzanie się kamienia, jak równocześnie zachodząca w ramce podana formuła powoduje likwidację nagromadzonego wcześniej w instalacji wodociągowej, jak i urządzeniach grzewczych kamienia kotłowego.

Ca(HCO3)2         =>     H2O + CO2 = H2CO2

   =>    CaCO2

Stosując AquaPol nie potrzebujesz żadnych środków chemicznych, by instalację wodociągową utrzymać w pełnej sprawności użytkowej.

Dodatkowymi korzyściami, w związku z instalacją  AquaPol są niżej podane i wymierne w złotówkach korzyści.:

– znaczące zmniejszenie poboru mocy nawet o 25 %, /kamień nie przepuszcza ciepła, a podawana energia idzie na straty, spowalniając proces ogrzewania np.: kaloryfery, grzałki, wymienniki ciepła itp.

– wydłużenie żywotności instalacji i urządzeń grzewczych, przy stałym utrzymaniu ich w pełnej kondycji eksploatacyjnej. Np. pralek, maszyn do zmywania naczyń, piecyków grzewczych, zarówno gazowych, jak i elektrycznych, bojlerów i innych zasobników wody cieplej, pomp, elementów grzewczych, kranów, baterii łazienkowych itp.

– likwidację negatywnego oddziaływania na elementy gumowe, np. w pralkach, uszczelki pomp /Zimmera/ i inne narażone na rotację wirników itp.

– zapobiegają rdzawym plamom na porcelanie łazienkowej, jak umywalki wanny, bidety, muszlach klozetowych itp.

Należy pamiętać, że woda zawierająca sole wapnia ma bardzo niekorzystny wpływ na nasze nerki. Usuwanie kamienia Ca(HCO3)2 z nerek może być najboleśniej odczuwalnym skutkiem dla organizmu ludzi i zwierząt .

Magnetyzery AquaPol zapobiegają wszystkim, wyżej wymienionym zjawiskom, nie wpływając na zmianę zawartości składników wody, utrzymując wszelkie walory smakowe wody pitnej.

Dane techniczne

Magnetyzery AquaPol 60 wytwarzają między odpowiednimi biegunami biegunami jednocześnie bardzo silne pole elektrostatyczne o wartości 10 000 Hz, co powoduje zmianę ładunków elektrycznych w cząsteczkach wapnia i magnezu oraz utratę zdolności galwanizacyjnych znajdujących się w wodzie. Wydajność wystarczy dla mieszkania, domu jednorodzinnego, hotelu, kuchni zbiorowego żywienia, restauracji, bojlerów, wymienników ciepła, kotłów wodnych o wydajności do 60 l/min itp.

Przepływ wody          60 l/min
Średnica rur                do 54 mm
Pobór mocy                4W – 230 V
LxHxD                       130x80x40 mm

Magnetyzery AquaPol 200 wytwarzają między odpowiednimi biegunami jednocześnie, bardzo silne pole elektrostatyczne 14 000 i 18 000 Hz, /łącznie = 32 kHz/, co powoduje zmianę ładunków elektrycznych w cząsteczkach wapnia i magnezu oraz utratę zdolności galwanizacyjnych znajdujących się w wodzie. Wydajność 200 l/min zapewni prawidłowe funkcjonowanie wodociągu dla wspólnoty do 50  mieszkań, hoteli, kuchni zbiorowego żywienia, gospodarstw rolnych, zakładów przemysłowych, restauracji, bojlerów, wymienników ciepła, kotłów wodnych, stacji pomp  itp.

Przepływ wody           200 l/min
Średnica rur                40 – 75 mm
Pobór mocy                6 W – 230 V
LxHxD                       130x80x40 mm

Opis działania

Magnetyzery AquaPol 60 – 200 – skutecznie blokują tworzenie się osadów z kamienia kotłowego w instalacji wodociągowej bez wpływu na smak wody. Właściwości smakowe wody, jak też jej skład chemiczny, są zachowane.

Magnetyzery funkcjonują we wszystkich rodzajach instalacji wodociągowej bez względu na rodzaj rur, z jakich są wykonane. Równie dobrze funkcjonuje na rurach stalowych, miedzianych, czy też polietylenowych. Magnetyzer pracuje na zasadzie elektronicznie pulsującego, silnego pola elektrostatycznego.

Urządzenia domowe, takie jak pralki, zmywarki do naczyń, kociołki grzewcze, kaloryfery,  pompy, bojlery itd. są w maksymalnym stopniu chronione przed osadzaniem się kamienia. Magnetyzery AquaPol 60 – 200 usuwają również wcześniej nagromadzone pokłady kamienia kotłowego. Odwapnianie w starych instalacjach, zależy od nagromadzonych pokładów kamienia kotłowego i trwa 3 – 12 miesięcy jego intensywnego oddziaływania. W okresie tym należy usuwać z filtrów odrywające się kawałki kamienia kotłowego. Można również zaobserwować perełkowate bąbelki, wpływające na klarowność wody. Jest to potwierdzeniem prawidłowej pracy urządzenia. Magnetyzery AquaPol 60 – 200 w czasie eksploatacji nie wymagają serwisu.

Instrukcja montażu

Magnetyzery AquaPol 60 – 200 należy instalować jak najszybciej na oddawanej do użytku instalacji wodociągowej, jak najbliżej i zaraz za licznikiem poboru wody, lub we własnych ujęciach wody, bezpośrednio po wejściu wodociągu do budynku, by obsługiwał w 100 % instalacji wodociągowej. Magnetyzery można montować na poziomych, jak też i pionowych rurach instalacji wodociągowej bez wpływu na efekt działania.

AquaPol 60 – 200

1. Oczyścić rurę z ewentualnej rdzy i brudu, farby itp.

2. Nawinąć folię plastikową izolując nasze bieguny przed zwarciem elektrycznym, tak by opaski znalazły się centrycznie pod zaciskami ślimakowymi. Skrajne bieguny w AquaPol 200 w odstępie 10 – 30 mm, w zależności od ilości miejsca.  Folię zakładamy tylko na rurach metalowych, ocynkowanych, miedzianych itp.

3. Następnie postąpić identycznie z folia aluminiową. Przykleić ją centrycznie na izolacji PCV, zużywając całkowitą jej długość /nie obcinać/ 2-3 obroty.

4. Przykręcić zaciski elektrodowe na folii aluminiowej, delikatnie, by nie uszkodzić izolacji PCV.

5.  Zamontować odwapniacz elektryczny AquaPol 60 – 200 w pobliżu instalacji.

6. Podłącz zasilacz do napięcia 230 V. Diody windykacyjne sygnalizują aktywną pracę urządzenia.

Opracowanie / – / Jerzy MYSZAK